Radio Vati
Country: Albania Albania
Playing:

Dëgjuesi i Radio Vati do të thotë shumë, stacioni dëshiron të prezantohet si një stacion që dëgjuesit duhet të jenë të lumtur. Ata ndërtojnë një unitet të madh mes dëgjuesve dhe vetes, në mënyrë që ata të kenë lidhje të mira midis tyre dhe dëgjuesve të tyre, gjë që do të çojë në një stacion radioje argëtimi më të pasur.

Contacts

Address: Rruga Vanco Mickov 17 b

Email: info@vati.com.mk

Phone: 02/3063086

Fax: 3074 625