Radio Falš
LIVE

Radio Falš

Samo neafirmirano. Samo autorsko.

Falš je protureakcija na današnju glazbenu, te općenito umjetničku scenu. Premalo prostora za nove talentirane umjetnike dovelo je do zaključka da valja napraviti naš vlastiti